Zima z Klubem Aktywnych

W ferie zimowe 2012, czyli „Akcję Zima” Klub Aktywnych zorganizował czas kreatywnie i aktywnie. Młodzież angażowała się w organizację przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych i kulturalno – oświatowych. Najważniejszą inicjatywą naszego klubu był wolontariat na balu karnawałowym dla dzieci w Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach.  

 Galeria Na terenie hufca wszyscy chętni mogli wziąć udział w zajęciach kółek zainteresowań: plastycznych, wokalno – instrumentalnych, informatycznych, teatralnych i filmowych. Odbywały się również zajęcia sportowo – rekreacyjne. Młodzież mogła skorzystać z oferty zimowej szkoły nauki i doskonalenia pływania  na basenie MOSiR w Rybniku oraz jednodniowych wycieczek organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Najciekawszymi inicjatywami, w które chętnie zaangażowali się uczestnicy hufca były: wyjazd sportowo – rekreacyjny na lodowisko kryte do Jastrzębia - Zdroju, udział w turnieju halowej piłki nożnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz  wolontariat podczas organizacji balu karnawałowego dla dzieci w Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach.