Moja Akademia Dojrzałości

1 grudnia 2011 r. w teatrze Rybnickiego Centrum Kultury młodzież Klubu Aktywnych Hufca Pracy z Rybnika uczestniczyła w happeningu profilaktycznym pn. „Życie jest warte tego…aby przeżyć je w zdrowiu i trzeźwości”.

Galeria

Podczas uroczystej gali podsumowano program profilaktyczny „Akademia Dojrzałości”, którego partnerem w roku 2011 był rybnicki hufiec. Młodzież aktywnie włączyła się w przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu, czego najlepszym dowodem jest sześciu laureatów konkursu plastycznego „Moja Akademia Dojrzałości. Honorowy patronat nad konkursem objęli Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec oraz Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali, a głównymi organizatorami byli: Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku. Nagrodzeni uczestnicy otrzymali w dniu imprezy dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a wszystkie wyróżnione prace zostały umieszczone w wydanym na rok 2012 kalendarzu profilaktycznym.

Dla uczestników happeningu organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Wystąpiły dwa zespoły muzyczne: „Wiatraki”, którego członkami są kadra i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury i Hufca Pracy w Rybniku oraz grupa rockowa „Popiół”. Młodzież mogła zobaczyć również przedstawienie małej formy teatralnej o charakterze profilaktycznym „VOLENS, NOLENS”, przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku, oraz wysłuchać wykładu „Zachowania ryzykowne – szpan czy głupota”, wygłoszonego przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku Annę Naruszewicz – Studnik.

Rok profilaktyki podsumowała psycholog oraz wychowawczyni rybnickiego hufca Mariola Kujańska, która podziękowała partnerom oraz młodzieży za aktywny i liczny udział w przedsięwzięciach profilaktycznych.