Promocja zdrowia

12 czerwca Klub Aktywnych z Hufca Pracy w Rybniku wraz z komendantem hufca Magdaleną Szrek – Moroń oraz wychowawczynią Mariolą Kujańską współorganizowali Turniej Zdrowotno – Komunikacyjny.

Galeria Oprócz rybnickiego hufca, organizatorami turnieju byli: Rybnickie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Sanepid, SP nr 12 oraz Urząd Miasta w Rybniku. W przedsięwzięciu wzięły udział szesnastoosobowe drużyny dzieci ze szkół podstawowych nr 2 i 12 w Rybniku, szkoły podstawowej w Jejkowicach oraz szkoły podstawowej nr 13 w Żorach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta w Rybniku, Policji, Kuratorium Oświaty i Sanepidu

Głównym celem inicjatywy była oświata prozdrowotna najmłodszego pokolenia. Turniej został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Na początku dzieci odpowiadały na zagadki dotyczące higieny osobistej, witamin i ich wpływu na zdrowie oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Każda drużyna miała również zadanie stworzenia piramidy zdrowego żywienia oraz prezentowała przygotowaną piosenkę zdrowotną. Druga część turnieju dostarczyła najwięcej emocji, tym razem sportowych. Aktywność fizyczna to najważniejszy atrybut zdrowego trybu życia, dlatego też młodzież z Klubu Aktywnych przygotowała wiele ciekawych konkursów sprawnościowo- szybkościowych m.in. tor przeszkód, slalom, rzut piłką do celu.  Imprezę zakończył  wspólny aerobik.

Turniej Zdrowotno – Komunikacyjny był kolejną inicjatywą Klubu Aktywnych z Hufca Pracy w Rybniku w ramach projektu samorządu „SAI – samodzielni, aktywni, innowacyjni”.