Klub Aktywnych na Dniach Rybnika

15 czerwca Klub Aktywnych wziął udział w "Święcie Chleba" organizowanym w ramach Dni Rybnika 2012. Impreza była okazją do pokazania naszej działalności większemu gronu mieszkańców Rybnika i gości.

Galeria Uczestnicy Adam Wachtarczyk, Krzysztof Ulbrych oraz Sebastian Biernat przygotowali dla przechodniów odwiedzających rybnicki Rynek smaczny i pożywny poczęstunek.  W specjalnie  przygotowanych strojach branżowych młodzież częstowała gości odwiedzających stoisko hufca  świeżym chlebem ze smalcem. Wszystkie produkty zostały wcześniej przygotowane w zakładach pracy, gdzie uczestnicy hufca uczą się zawodu. Impreza na Rynku była również okazją do promowania działalności hufca oraz zdrowego stylu życia. W ramach ogólnopolskiej kampanii  „Miasta wolne od tytoniu”  uczestniczki w koszulkach z hasłem „Nie palę” rozdawały ulotki dotyczące profilaktyki zdrowotnej. Stoisko hufca cieszyło się ogromnym zainteresowaniem rybniczan i gości, którzy chwalili młodzież za przygotowanie pysznych przekąsek oraz zadawali wiele pytań dotyczących działalności OHP.

Hufiec Pracy w Rybniku składa serdeczne podziękowania pracodawcom: panu Adamowi Orlikowi i pani Grażynie Kaczyńskiej za wsparcie w przygotowaniu stoiska hufca oraz panu Szymonowi Konkolowi z Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego za umożliwienie młodzieży udziału w wielu ciekawych przedsięwzięciach zawodowych.