Ogrodnictwo na Dniach Funduszy Europejskich

W maju 2016 r. dwudziestoosobowa grupa uczestników Hufca Pracy w Rybniku uczestniczyła w warsztatach ogrodnictwa zorganizowanych w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Galeria

 

Uczestnicy przedsięwzięcia pod okiem wychowawczyni Katarzyny Piełki mieli do wykonania zadanie odnowienia znajdujących się w otoczeniu hufca klombów i pasów zieleni. Pierwszy etap warsztatów polegał na usunięciu chwastów oraz przygotowaniu odpowiedniego, żyznego podłoża pod obsadzenie wyznaczonych  terenów roślinami. W miejsce przestarzałych i częściowo obumarłych roślin młodzież posadziła kilka odmian iglaków – m.in. jałowiec rozesłany, chamaecyparisa i kosodrzewinę. Następnie rośliny zostały podlane, zaopatrzone w odpowiedni nawóz oraz obsypane korą sosnową.

Inspiracją do zorganizowania warsztatów ogrodniczych były odbywające się w całej Polsce Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Po wykonaniu zadania młodzież spotkała się  ze specjalistami agencji pracy Good Job z Wodzisławia Śląskiego, którzy zachęcali uczestników do zdobywania kwalifikacji zawodowych za pośrednictwem unijnych funduszy w zakresie pielęgnacji i hodowli roślin oraz rekultywacji terenów zielonych. Według aktualnego zapotrzebowania europejskich rynków pracy (szczególnie Holandii i Niemiec) to właśnie ogrodnicy mogą liczyć na atrakcyjne zatrudnienie w licznych przedsiębiorstwach poszukujących młodych pracowników.