Powitanie nowego roku szkolnego

1 września uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy w Rybniku wraz z gronem pedagogicznym powitali nowy rok szkolny 2016/2017.

Uroczystość została podzielona na dwa etapy. Jako pierwsi z kolegami i gronem pedagogicznym przywitali się uczestnicy kształcący się w szkołach gimnazjalnych tj. w Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum dla Młodzieży. Młodzież wysłuchała przemówienia dyrektora Zespołu Szkół ZDZ w Rybniku Adama Stokowskiego oraz komendanta rybnickiego hufca Magdaleny Szrek – Moroń. Słowa skierowane do uczestników miały przede wszystkim dodać im odwagi oraz zmotywować do intensywnej nauki i pracy. Młodzież została również zapoznana z warunkami edukacji w OHP i szkole, a także poznała swoich wychowawców, z którymi spotkała się już osobno w klasach. Szczególną uwagą zostali objęci podopieczni rozpoczynający edukację w hufcu, którzy poznali nowe mury szkoły oraz zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie i w drodze do placówki.
Przed południem nowy rok szkolny rozpoczęli również uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych, którzy od pierwszej klasy będą starali się o uzyskanie tytułu czeladnika w wybranych przez siebie zawodach. Wszyscy mamy nadzieję, że za trzy lata zdobędą pełne kwalifikacje zawodowe oraz zostaną fachowcami poszukiwanymi przez rynek pracy.

Łącznie w nowym roku szkolnym w rybnickim hufcu naukę podjęło 150 nowych osób.