Czas na wakacje

24 czerwca kilkusetosobowa grupa uczestników rybnickiego hufca wzięła udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego. Podczas spotkania z komendantem hufca Magdaleną Szrek - Moroń oraz dyrektorem Zespołu Szkół ZDZ w Rybniku Adamem Stokowskim wręczono dyplomy, listy gratulacyjne oraz nagrody dla wyróżniających się uczestników w roku szkolnym 2016/2017.

Wśród wyróżnionych znalazły się osoby, które cechowały się wzorowym zachowaniem i frekwencją, osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie udzielały się w działania wolontariackie, godnie reprezentowały hufiec i szkołę w zawodach i konkursach oraz odnosiły sukcesy na arenie lokalnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Ponadto grupa absolwentów z trzecich klas Gimnazjum dla Młodzieży oraz Gimnazjum dla Dorosłych wspólnie z wychowawcą Radosławem Bałą zorganizowali pożegnalne ognisko integracyjne, które było okazją do miłych wspomnień wspólnie przeżytych chwil, a także podsumowań oraz podzielenia się swoimi planami na przyszłość. Ognisko zorganizowano w tzw. "rajzapunkcie", a więc miejscu udostępnionym dla wszystkich mieszkańców Rybnika.