Moja pierwsza praca

Nie jest tajemnicą, że podjęcie pierwszej pracy jest ważnym i zarazem stresującym wydarzeniem w życiu każdego człowieka, szczególnie jeśli następuje to już przed uzyskaniem pełnoletniości. Dlatego też warto przygotować młode pokolenie do tak trudnego i odpowiedzialnego zadania, jakim jest zostanie pracownikiem młodocianym. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży Ochotniczy Hufiec Pracy w Rybniku 7 listopada zorganizował spotkanie z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy w Rybniku Katarzyną Nowak- Świerczewską.

 

Głównym tematem zajęć były prawa i obowiązki pracownika młodocianego, gdyż jak wiadomo ich znajomość jest podstawą dobrego wykonywania swoich zadań w zakładzie pracy.  Następnie pani inspektor poruszyła problem różnic pomiędzy umowami o pracę a umowami o dzieło i zlecenia, a także przekazała informacje na temat zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej (przedstawiła korzyści i ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z takich usług). Młodzież była żywo zainteresowana szczególnie tematem urlopów wypoczynkowych, wyposażenia w odzież roboczą i ochronną oraz wynagrodzeniem za pracę. Z sali nie zabrakło też pytań dotyczących podejmowania pracy i staży zagranicą.

Na zakończenie pani Katarzyna przekazała młodzieży bardzo ciekawe i atrakcyjnie graficznie (w formie komiksu) materiały szkoleniowe przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz przekazała ważne dane teleadresowe mogące w przyszłości pomóc pracownikom w dochodzeniu swoich praw.