Konferencja na Dzień Otwarty

31 marca rybnicki hufiec  pracy wraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Rybniku  zorganizowali „Dzień otwarty” połączony z konferencją profilaktyczną dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli reprezentujących szkoły oraz placówki oświatowe z Rybnika i okolicznych miast.

 

Przywitania zaproszonych gości dokonali: komendant rybnickiego hufca Magdalena Szrek – Moroń oraz dyrektor Zespołu Szkół ZDZ w Rybniku Adam Stokowski. W pierwszej części uczestnicy konferencji zostali zapoznani z działalnością oraz ofertą edukacyjną hufca  i szkoły. Pani komendant nawiązała przy tej okazji do nowych wyzwań edukacyjnych jakie niesie reforma polskiego systemu oświaty. Rybnicki hufiec opracował strategię rekrutacji do szkół podstawowych i branżowych, z którą zostali zapoznani  pedagodzy.

W kolejnej części zaproszeni specjaliści przeprowadzili zajęcia szkoleniowe dotyczące nowych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży. Psycholog i edukator Mariola Kujańska poruszyła temat „Smartfon – przyjaciel czy wróg”, wskazując na narastający problem alienacji i zaburzenia relacji międzyludzkich spowodowanych niekontrolowanym używaniem nowoczesnych urządzeń. Następne zajęcia przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku kom. Paweł Warchoł i asp. szt. Dariusz Piotrowski, którzy przybliżyli słuchaczom zjawisko cyberprzemocy oraz nowych niebezpieczeństw, które mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Prelegenci zwrócili m.in. uwagę na szczególnie niebezpieczne gry internetowe jak „Niebieski wieloryb” czy zjawisko cyberstalkingu.

Dzień otwarty był również okazją do zaprezentowania bazy dydaktycznej oraz dotychczasowych osiągnięć rybnickiego hufca. Odwiedzający mogli m.in. zobaczyć prezentację multimedialną hufca, porozmawiać z uczestnikami oraz podziwiać bogatą kolekcję trofeów sportowych i artystycznych.