Spotkanie z historią

23 marca młodzież rybnickiego hufca pracy spotkała się z wyjątkowym gościem -  pułkownikiem Tadeuszem Dłużyńskim. Pan pułkownik, emerytowany pilot w stanie spoczynku, współtwórca i prezes zarządu Związku Piłsudczyków, przyjechał opowiedzieć o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego. Przedsięwzięcie jest jednym z etapów zawartego niedawno porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską Wojewódzką Komendą OHP a odziałem terenowym Rybnickiego Związku Piłsudczyków.

 

Mimo upływu lat pan płk Tadeusz Dłużyński doskonale pamięta trudną drogę do Polski Niepodległej. Jako, że była ona nierozerwalnie związana z postacią Józefa Piłsudzkiego, to na jego wkładzie w odzyskanie wolności skupiło się przede wszystkim opowiadanie pułkownika. Młodzież poznała także z historię zrywów narodowych z lat 1794,1830 i 1863 oraz realia towarzyszące walce o utrwalenie granic młodego państwa. Pan pułkownik przybliżył uczestnikom znaczenie „legionowej epopei” oraz „Cudu nad Wisłą” w kształtowaniu się nowej Polski.

Spotkanie z tak szacowną postacią było dużym przeżyciem dla wszystkich słuchaczy. Pan pułkownik stał się z pewnością dla młodzieży żywym wzorem patriotyzmu, bohaterstwa, odwagi i poświęcenia dla ojczyzny.