Rozpoczynamy naukę

4 września uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy w Rybniku powitali nowy rok szkolny. Wchodząca w życie reforma systemu edukacji przynosi nowe wyzwania i nadzieje na lepszą przyszłość. Młodzież, grono pedagogiczne oraz pracodawców czeka z pewnością wiele pracy i poświęcenia, aby udało zrealizować się wszystkie cele i ukończyć z sukcesem naukę. Uroczystość została zainaugurowana przez komendanta Hufca Pracy panią Magdalenę Szrek - Moroń oraz dyrektora Zespołu Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach pana Adama Stokowskiego. Następnie do młodzieży zwrócił się specjalista do spraw kształcenia i nadzoru pedagogicznego ZDZ Katowice pan Ryszard Nancka, który podkreślił, że młodzież ma  stworzone w szkole komfortowe warunki edukacyjne oraz możliwości rozwoju swoich pasji.

Uroczystość została podzielona na dwa etapy. Jako pierwsi z kolegami i gronem pedagogicznym przywitali się uczestnicy kształcący się w szkołach gimnazjalnych tj. w Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum dla Młodzieży, a także nowo powstałej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Słowa skierowane do uczestników miały przede wszystkim dodać im odwagi oraz zmotywować do intensywnej nauki i pracy. Młodzież została również zapoznana z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz możliwościami jakie stwarza hufiec. Szczególną uwagą zostali objęci podopieczni rozpoczynający edukację w hufcu, którzy zapoznali się bazą dydaktyczną, bogatą ofertą zajęć pozaszkolnych oraz możliwościami uzyskania profesjonalnej pomocy pedagogiczno - psychologicznej.

Przed południem nowy rok szkolny rozpoczęli również uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych, w tym pierwszej klasy Branżowej Szkoły I Stopnia. Wszyscy mamy nadzieję, że za trzy lata zdobędą pełne kwalifikacje zawodowe oraz zostaną fachowcami poszukiwanymi przez rynek pracy.

Łącznie w nowym roku szkolnym w rybnickim hufcu naukę podjęło ponad 100 nowych uczestników.

Życzymy samych sukcesów i przyjaznej atmosfery !!!