Koło Podróżnik już działa

Wycieczka do Rud Wielkich to jedna z pierwszych inicjatyw działającego w rybnickim Hufcu Pracy koła turystycznego „Podróżnik”. 10 października 14 –osobowa grupa uczestników OHP pod opieką wychowawców Justyny Langer i Marcina Byczka wyruszyła w historyczno – przyrodniczą podróż aby poznać najwspanialsze zakątki Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Przewodnikiem wycieczki  była pani Krystyna Kiereta - od lat związana z rybnickim hufcem nauczycielka historii, wielka pasjonatka i mieszkanka Rud.

Wyjazd rozpoczął się od zwiedzenia Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego z Bazyliką Matki Bożej Pokornej w Rudach na czele. Zabytkowy kościół przyklasztorny pochodzi z XIV wieku i wywodzi się z dawnego Opactwa Cystersów w Rudach. Podczas wizyty w świątyni młodzież miała okazję do cichej modlitwy oraz wysłuchała historii opactwa cysterskiego, które zostało ulokowane na tych terenach w połowie XIII wieku. Po wyjściu z kościoła uczestnicy wycieczki udali się do parku przypałacowego, gdzie podziwiali wspaniałe pomniki przyrody m.in. jedno z najokazalszych drzew na Górnym Śląsku -  Dąb Cysters.

Po spacerze w parku przyszedł czas na kolejną atrakcję – przejażdżkę kolejką wąskotorową na trasie Rudy-Stanica - Rudy. Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach z przełomu XIX i XX wieku  znajduje się na trasie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Wśród atrakcji oferowanych turystom jest też zwiedzanie stacji i hali lokomotywowni, gdzie znajduje się wiele ciekawych kolejowych eksponatów: m.in. lokomotywy i wagony.

Po powrocie do Rud dla uczestników zorganizowano ognisko integracyjne z grami i zabawami sportowo – rekreacyjnymi.