Pierwsze zajęcia w projekcie Od szkolenia do zatrudnienia EFS

W rybnickim Hufcu Pracy rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach drugiego naboru do  projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Podczas spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, które przeprowadzono w kwietniu, do projektu zakwalifikowano 10 osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowo - społecznej.

Podczas indywidualnych spotkań z Mariolą Bigaj - doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Dąbrowy Górniczej beneficjentki poznają swój potencjał osobowościowy, uczą się dokonywania adekwatnej samooceny oraz rozpoznają swoje predyspozycje społeczne i zawodowe. Dzięki rozmowom oraz pracy z licznymi testami i kwestionariuszami każda osoba objęta wsparciem będzie mogła w przyszłości lepiej wykorzystywać swoje atuty oraz skorzystać w budowaniu swojej kariery z opracowanego przez doradcę Indywidualnego Plan Działania.

Wszyscy beneficjenci projektu z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia projektowe, przede wszystkim rozpoczęcie kursów zawodowych, które umożliwią im skuteczny start na rynku pracy.