Relacja z projektu Od szkolenia do zatrudnienia

W rybnickim Hufcu Pracy dziesięć kobiet w wieku 18 – 24 lat kontynuuje udział w zajęciach szkoleniowych w ramach realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Link do spotu promocyjnego (klik)

Do tej pory wszystkie uczestniczki projektu ukończyły grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, skorzystały również z indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Rybniku, który kieruje na pierwsze rozmowy do pracodawców gotowych przyjąć beneficjentki na trzymiesięczny staż zawodowy. Wszystkie Panie wzięły również udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku oraz metamorfozach, co z pewnością pozytywnie wpłynie na pewność siebie i poczucie wartości. Beneficjentki skorzystały z profesjonalnych usług fryzjera, kosmetyczki oraz stylistki, mogły także zakupić stylowe ubrania i obuwie.

8 lipca rozpoczęła się natomiast jedne z najważniejszych części zajęć, czyli kursy zawodowe. Dwie osoby rozpoczęły kurs pracownika biurowego o specjalności kadry i płace, kolejna grupa już w następnym tygodniu przystąpi do intensywnych zajęć w ramach kursu kosmetyczki-wizażystki z modułem stylizacji paznokci. Warto dodać, że w obydwu profesjach lokalni pracodawcy poszukują obecnie pracowników.

Uczestniczki projektu otrzymują także dodatkowe formy wsparcia w postaci wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdów na zajęciach oraz kosztów opieki nad osobą zależną. Dodatkowo osoba z orzeczoną niepełnosprawnością jest objęta dodatkową pomocą tutora.