Przeciwko handlowi ludźmi

27 listopada młodzież i kadra Hufca Pracy w Rybniku wzięła udział w  ciekawym i potrzebnym spotkaniu, które dotyczyło bardzo ważnego i niebezpiecznego zjawiska jakim jest współczesny handel ludźmi i przestępstwa mu towarzyszące. Organizatorem przedsięwzięcia był partner hufca – Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej.

 

W pierwszej części szkolenia głos zabrała asp. Angelika Strzebinczyk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, która scharakteryzowała problem handlu ludźmi w aspekcie prawnym oraz opisała skalę tego zjawiska. Wyświetliła również zebranym film, który opowiadał w jaki sposób można stać się ofiarą handlu ludźmi. Na niebezpieczeństwa może być narażony każdy człowiek, w szczególności osoby często podróżujące zagranicę w celach zarobkowych.

Następnie głos zabrała pani Dorota Małyszko – doradca klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. Tematem jej wystąpienia było bezpieczeństwo poszukiwania pracy za granicą, szczególnie młodzieży, która była  zachęcana do korzystania z profesjonalnej pomocy platformy EURES.  Pozwala to w znaczny sposób ograniczyć potencjalne zagrożenia.

Na psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu w kontekście sprawcy – ofiary zwróciła uwagę pani Kamila Woźnica – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku. Dzięki konkretnym przykładom młodzież mogła zapoznać się z mechanizmami i technikami manipulacji, jakie stosują osoby wobec ofiar handlu ludźmi. Znajomość sposobów działania przestępców może niejednokrotnie uchronić ludzi przed zagrożeniami.

Podsumowania i zakończenia spotkania dokonała asp. Angelika Strzebinczyk, która podziękowała młodzieży za zadawane pytania i aktywny udział w zajęciach.