Świąteczne zakończenie projektu

18 grudnia po raz ostatni spotkały się uczestniczki projektu „Od szkolenia do zatrudnienia EFS”, który od kilku miesięcy był realizowany przez rybnicki Hufiec Pracy. Ponieważ w niemal każdym miejscu panuje już świąteczna atmosfera organizatorzy spotkania postanowili szczególnie ugościć kobiety kończące zajęcia projektowe.

Najbardziej radosną nowiną jest to, że wszystkie 10 uczestniczek projektu planowo ukończyły udział we wszystkich proponowanych formach wsparcia. 2 osoby z bardzo dobrymi wynikami zdobyły certyfikaty pracownika biurowego o specjalizacji kadry i płacy, natomiast 8 osób zdobyło kwalifikacje w zawodzie kosmetyczka z dodatkowym modułem stylizacji paznokci i przedłużaniem rzęs. Zdobyte umiejętności na kursach wszystkie Panie doskonale wykorzystały na trzymiesięcznych stażach zawodowych u pracodawców. 9 osób otrzymało najwyższe z możliwych ocen stażysty. Dzięki stażom jedna osoba podjęła zatrudnienie w miejscu jego odbywania.

Projekt OSDZ to także dodatkowe wsparcie dla jego beneficjentek. Każda z Pań ukończyła zajęcia z doradcą zawodowym oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia z kreowania wizerunku wraz z usługą fryzjera, kosmetyczki i zakupem eleganckiej odzieży, a w ramach modułu ogólnorozwojowego 3 osoby zdobyły certyfikaty z kursu języka angielskiego, natomiast 7 kobiet zdało już testy wewnętrzne umożliwiające przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. W projekcie nie zabrakło również miejsca dla 1 osoby niepełnosprawnej, która mogła korzystać z dodatkowego wsparcia tutora.

Przy dźwiękach tradycyjnych polskich kolęd, zapachach świątecznych potraw i wśród bożonarodzeniowych ozdób absolwentki projektu otrzymały certyfikaty, zaświadczenia, suplementy i inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności z rąk koordynatora lokalnego Magdaleny Szrek – Moroń oraz opiekuna projektu Radosława Bały.  „Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, naprawdę bardzo pięknie wszystko przygotowane. Niech żałują ci, których nie było. Dziękujemy jeszcze raz J”  - napisała Magda – jedna z absolwentek projektu.