Pilny komunikat !

Na stronach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej pojawił się najnowszy komunikat ws. pracowników młodocianych, zalecający wszystkim pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Prosimy wszystkich o zapoznanie się z jego treścią:

LINK