Komunikat Komendy Głównej OHP ws. pracowników młodocianych

UWAGA !

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi realizacji praktyk zawodowych przez pracowników młodocianych zatrudnianych u pracodawców przesyłamy komunikat KG OHP w Warszawie wyjaśniający tę kwestię.

LINK