Integracyjny wrzesień

Dobiega końca czas rekrutacji do Hufca Pracy w Rybniku. W nowym roku szkolnym edukację w rybnickim hufcu rozpoczęło już niemal 80 uczestników, którzy podjęli naukę w różnych formach kształcenia zawodowego i ogólnego – m.in. Branżowej Szkole I Stopnia, Szkole Podstawowej dla Dorosłych, pozaszkolna nauka zawodu u pracodawców i na kursach zawodowych.

 

Co ważne, przygotowanie zawodowe odbywa się, w zdecydowanej większości, w branżach uznanych w barometrze zawodów jako deficytowe na lokalnym rynku pracy. Są to m.in. stolarze, elektrycy, murarze-tynkarze, ślusarze, czy kucharze.

Wrzesień to okres zapoznawania się z nowymi szkołami i rówieśnikami. W procesie integracji niezwykle ważną rolę odgrywa nie tylko spędzanie czasu w szkolnych ławkach, ale przede wszystkim wszelkie inicjatywy związane z aktywnością w czasie pozalekcyjnym. Takich pomysłów nie zabrakło również w rybnickim hufcu. Młodzież pierwszego rocznika od początku września mogła uczestniczyć w zajęciach zapoznawczych, zajęciach sportowo – rekreacyjnych oraz spacerze do parku sensorycznego znajdującego się nad rzeką Nacyną.

Wspólna zabawa i rozmowy z pewnością pozwoliły na lepsze poznanie rówieśników oraz wychowawców i nauczycieli, którzy rozpoczęli tę ważną misję nauki i wychowania młodzieży.