Zbiórka kasztanów dla chorej dziewczynki

W październiku uczestnicy rybnickiego hufca zakończyli kolejną akcję prospołeczną. Tym razem wsparli leczenie chorej dziewczynki, która cierpi na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Choroba sprawia, że jej ciało z każdym dniem słabnie. Pomóc może kosztowne leczenie. Nie pozostając obojętni wobec cierpienia innych, uczestnicy HP w Rybniku ze współpracą z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Gliwicach postanowili włączyć się do akcji zbiórki kasztanów. Akcja była również okazją do integracji, obcowania z pięknem polskiej jesiennej przyrody oraz poszerzenia wiedzy ekologicznej (poznawanie poszczególnych gatunków drzew, ptaków i innych elementów flory i fauny).

Zebrane kasztany zostały przykazane do MOS Gliwice, a kwota uzyskana z ich sprzedaży  zostanie przekazana na zbiórkę na zakup kosztownego lekarstwa.