Akcja wspieraj seniora

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję prospołeczną w ramach:

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów | #WspierajSeniora


Poniżej link do pisma Komendanta Hufca Pracy w Rybniku Magdaleny Szrek-Moroń zawierającego szczegóły inicjatywy:

Zaproszenie do akcji (kliknij)