Pomagamy!

W odpowiedzi na prośby rodziców i uczestników,  Hufiec Pracy w Rybniku zorganizował zajęcia, których celem była pomoc i nauka skierowana do uczestników mających problemy z nauczaniem zdalnym . Uczestnicy przy pomocy kadry logowali się na swoje konta na e-dziennikach , czy innych platformach wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym . Pierwsze trudności  zostały pokonane! Po spotkaniu wszyscy uczestnicy potrafili odbierać i obsługiwać wiadomości wysyłane przez nauczycieli oraz wysyłać opracowane przez siebie zadania.

Najwięcej problemów pojawiło się wśród uczestników Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, dlatego też ich przyjście na zajęcia wymagało wyjątkowej  organizacji. Ponieważ znaczna część młodzieży jest poniżej 16 roku życia, na zajęciach pojawili się z rodzicami lub pełnoletnim rodzeństwem. Spotkanie z dorosłymi było okazją do  rozmowy na temat obowiązujących obostrzeń i przepisów  oraz wsparciem dla rodzin w tej jakże trudnej dla wszystkich sytuacji .

Rybniccy wychowawcy z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych  pracują z młodzieżą na terenie hufca, przygotowując się do najbliższych konkursów i przedsięwzięć.  Od kilku dni  odbywają się zajęcia koła zainteresowań „Szpilka”  a dziś kontynuują pracę uczestnicy z koła zainteresowań „ Paleta” , którzy przygotowują pracę  w ramach akcji  „ Wspieraj Seniora„. Efektem zajęć jest powstanie plakatu promocyjnego akcji.