Komunikat 27.11.2020

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 30 listopada uczestnicy posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego mogą odbywać zajęcia praktyczne, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Prosimy o zapoznanie się z pozostałymi treściami w/w rozporządzenia:

https://www.ohp.pl/aktualnosci/komunikat-27-11-2020