Pomoc dla absolwentów

Trudna sytuacja, w jakiej znaleźli się szczególnie uczniowie klas kończących swoje szkoły na poszczególnych etapach organizacyjnych, spowodowała, że młodzież ta potrzebuje szczególnego wsparcia, aby właściwie przygotować się do egzaminów zawodowych oraz tych z przedmiotów ogólnych. Na te potrzeby odpowiedział również Hufiec Pracy w Rybniku, udzielając wsparcia ośmioklasistom oraz przyszłym absolwentom Branżowych Szkół I Stopnia.

W czasie ferii zimowych oraz na początku drugiego półrocza nauki w siedzibie rybnickiego hufca zorganizowano konsultacje z uczestnikami z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Młodzież miała okazję do skorzystania z w pełni wyposażonej pracowni informatycznej oraz porad swoich wychowawców. Uczestnicy przygotowywali się do rozpoczynających się egzaminów semestralnych oraz czekających ich egzaminów zawodowych – mogli m.in. rozwiązywać próbne testy egzaminacyjne oraz poznać stan swojej wiedzy z przedmiotów zawodowych. Wychowawcy zapoznali również swoich podopiecznych ze wszelkimi procedurami egzaminacyjnymi, co z pewnością ograniczy niepotrzebny stres i niepotrzebne pomyłki.