Komunikat - powrót na zajęcia praktyczne.

Zgodnie z aktualnym komunikatem MEN od 19 kwietnia (przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy) możliwe będzie prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców dla uczniów III klas branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami. Będą oni odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Szczegóły komunikatu KG OHP: Link