Wielki sukces naszych uczestniczek

14 czerwca w Wadowickim Centrum Kultury podsumowano XII Ogólnopolski Papieski Konkurs Fotograficzny i Plastyczny pt. "Kościół naszym domem". Nasze reprezntantki Ola Karwik i Aneta Kwak osiągneły wielki sukces w konkursie zdobywając kolejno II i III miejsce w kategorii plastyka. Opiekunem uczestniczek była wychowawczyni Sabina Prus.

Galeria Uroczystość finałową zainaugurowała Msza Św. w Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach. Po uroczystej Mszy młodzież złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II, a stamtąd przeszła wraz z pocztem sztandarowym do Wadowickiego Centrum Kultury. Po wysłuchaniu Hymnu państwowego laureaci oraz zaproszeni goście wysłuchali przemówień komendanta głównego OHP Jerzego Mormula oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP dr Jolanty Zajaczkowskiej. Nastepnie komentarza do werdyktu udzielił przewodniczący komisji konkursowej ks. dr Wiesław Orawiecki SDS. Na zakończenie nastąpiła najprzyjemniejsza dla naszych uczestniczek chwila - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Ola Karwik i Aneta Kwak mogły cieszyć się ze zdobycia czołowych miejsc w kategorii plastyka. Odebrały również bardzo cenne nagrody rzeczowe, m.in. tablety.

Imprezie towarzyszyły występy grup artystycznych, każdy chętny mógł również z pzrewodnikiem zwiedzić miasto rodzinne naszego Patrona bł. Jana Pawła II. Na zakończenie odbył się uroczysty obiad dla laureatów i zaproszonych gości w OSiW w Lancokoronie.

Cała kadra hufca oraz młodzież serdecznie gratulują naszym wspaniałym laureatkom.