Archiwum wiadomości

Sportowa jesień w hufcu

Chociaż jesienna, kapryśna aura nie zawsze zachęca nas do aktywności ruchowej uczestnicy rybnickiego Hufca Pracy w listopadzie wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem do udziału w różnych formach zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Galeria

Więcej…

Jesienne konkursy

W pierwszych dniach listopada w rybnickim Hufcu Pracy rozstrzygnięto jesienne konkursy kulturalno - oświatowe pn. „Złota polska jesień” oraz „EKO-jest OK”. Przedsięwzięcia miały przede wszystkim zachęcić młodzież do podejmowania aktywności artystycznej poprzez twórcze ukazanie piękna ojczystej przyrody oraz propagowanie postaw proekologicznych.

Więcej…

Dzień Papieski

16 października w siedzibie rybnickiego Hufca Pracy zebrała się nowa Rada Młodzieży, która w tym wyjątkowym dniu postanowiła uczcić 41 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Spotkaniu młodzieży towarzyszyły słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Gdańsku 1987 r.: "Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi".

Więcej…

Górska wędrówka

W czwartkowy rześki poranek 2 października blisko pięćdziesięcioosobowa grupa uczestników reprezentujących swoje drużyny z kilkunastu jednostek Śląskiej WK OHP (w tym 4 osoby z HP Rybnik wraz z opiekunem) wyruszyła na kolejny, czternasty pieszy Rajd Górski. Inicjatywa, jak co roku, miała w sobie wiele pozytywnych celów i treści, jednak przede wszystkim propagowała wśród młodzieży OHP turystykę górską jako alternatywną i prozdrowotną formę spędzania wolnego czasu. Oczywiście, nie bez znaczenia był także integracyjny, przyrodniczy i duchowy wymiar przedsięwzięcia, gdyż jak mówił św.  Jan Paweł II: „Góry dają człowiekowi, poprzez zdobywanie wzniesień nieograniczony kontakt z przyrodą – poczucie wewnętrznego wyzwolenia, oczyszczenia, niezależności."

Galeria

Więcej…

Rybnik z lotu ptaka i wiele pozytywnych treści

30 września ośmioosobowa grupa uczestników, kształcąca się na co dzień w VII klasie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych udała się w interesującą podróż do centrum miasta. Przedsięwzięcia miało przede wszystkim wymiar edukacyjny, ale też integracyjny, wychowawczy oraz duchowy.

Więcej…

Zajęcia ze Służbą Więzienną

26 września na zaproszenie kadry Hufca Pracy w Rybniku naszą placówkę odwiedzili funkcjonariusze Służby Więziennej  Aresztu Śledczego w Gliwicach – psycholog Natalia Szarapow oraz wychowawca Jarosław Jagodziński. Celem wizyty było przeprowadzenie zajęć edukacyjno – profilaktycznych dla młodzieży OHP, odbywającej przygotowanie zawodowe w rybnickim hufcu od września 2019 r. Na auli Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej CKUiP zgromadziło się blisko 100 uczestników OHP, którzy poza udziałem w zajęciach mieli też okazję poznać koleżanki i kolegów z innych szkół.

Więcej…

Szkolenie z nowoczesnych technologii

„Dni uczenia się dorosłych to kampania społeczna wspierająca dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Została zainicjowana w latach osiemdziesiątych i jest cyklicznie realizowana w wielu krajach pod egidą UNESCO”. Tegoroczna kampania prowadzona jest od 15 września do 15 października na terenie całej Polski. Dzięki współpracy z Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku 7 osób z kadry kierowniczej i wychowawczej rybnickiego Hufca Pracy wzięło udział w warsztatach pn. „Świat ucieka a Ty? Warsztaty z użytkowania drukarki 3D”. Warsztaty poprowadził mgr inż. Michał Weczerek.

Więcej…

Książka to wielka przygoda

13 września kilkunastoosobowa grupa uczestników rybnickiego Hufca Pracy, kształcących się w 8 klasie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej wyruszyła do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku, aby - w miejscu wyjątkowym - zasmakować przygody z książką. Opiekunami grupy byli wychowawcy: Justyna Langer oraz Radosław Bała.

Więcej…

Zakończenie innowacji 100/100

Hufiec Pracy w Rybniku w roku szkolnym 2018/2019 zrealizował innowację pedagogiczną  pn. „100/100 – 100 dobrych informacji o uczestnikach na 100 – lecie niepodległości”. Pomysł kadry rybnickiego hufca zrodził się z potrzeby zauważania pozytywnych aktywności naszych uczestników i promowania ich w społeczności.

Więcej…

Relacja z projektu Od szkolenia do zatrudnienia

W rybnickim Hufcu Pracy dziesięć kobiet w wieku 18 – 24 lat kontynuuje udział w zajęciach szkoleniowych w ramach realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Link do spotu promocyjnego (klik)

Do tej pory wszystkie uczestniczki projektu ukończyły grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, skorzystały również z indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Rybniku, który kieruje na pierwsze rozmowy do pracodawców gotowych przyjąć beneficjentki na trzymiesięczny staż zawodowy. Wszystkie Panie wzięły również udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku oraz metamorfozach, co z pewnością pozytywnie wpłynie na pewność siebie i poczucie wartości. Beneficjentki skorzystały z profesjonalnych usług fryzjera, kosmetyczki oraz stylistki, mogły także zakupić stylowe ubrania i obuwie.

8 lipca rozpoczęła się natomiast jedne z najważniejszych części zajęć, czyli kursy zawodowe. Dwie osoby rozpoczęły kurs pracownika biurowego o specjalności kadry i płace, kolejna grupa już w następnym tygodniu przystąpi do intensywnych zajęć w ramach kursu kosmetyczki-wizażystki z modułem stylizacji paznokci. Warto dodać, że w obydwu profesjach lokalni pracodawcy poszukują obecnie pracowników.

Uczestniczki projektu otrzymują także dodatkowe formy wsparcia w postaci wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdów na zajęciach oraz kosztów opieki nad osobą zależną. Dodatkowo osoba z orzeczoną niepełnosprawnością jest objęta dodatkową pomocą tutora.

Strona 2 z 8