Archiwum wiadomości

Pomoc dla absolwentów

Trudna sytuacja, w jakiej znaleźli się szczególnie uczniowie klas kończących swoje szkoły na poszczególnych etapach organizacyjnych, spowodowała, że młodzież ta potrzebuje szczególnego wsparcia, aby właściwie przygotować się do egzaminów zawodowych oraz tych z przedmiotów ogólnych. Na te potrzeby odpowiedział również Hufiec Pracy w Rybniku, udzielając wsparcia ośmioklasistom oraz przyszłym absolwentom Branżowych Szkół I Stopnia.

Więcej…

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim uczestnikom, rodzicom, pracodawcom oraz absolwentom życzymy najpiękniejszych i najradośniejszych Świąt Bożego Narodzenia. Dużo ciepła rodzinnego, przyjaznej atmosfery i uśmiechu.

Niech Boża Dziecina przyniesie wszystkim wiele łask na cały Nowy Rok 2021!

Komunikat 27.11.2020

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 30 listopada uczestnicy posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego mogą odbywać zajęcia praktyczne, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Prosimy o zapoznanie się z pozostałymi treściami w/w rozporządzenia:

https://www.ohp.pl/aktualnosci/komunikat-27-11-2020


Poezja dla Niepodległej

W Narodowe Święto Niepodległości napłynęły do nas rewelacyjne informacje. Uczestnicy naszego hufca, którzy kształcą się w Branżowej Szkole I Stopnia wykazali się wspaniałymi umiejętnościami recytatorskimi i zostali laureatami wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Śląską WK OHP pn. "Poezja dla Niepodległej". Zadanie polegało na stworzeniu własnego nagrania z recytacji wierszy patriotycznych polskich poetów. Co najważniejsze Nikola Wita oraz Denis Pielczyk zdobyli ex aequo pierwsze nagrody, natomiast Martyna Raszczyk zajęła drugie miejsce. Denis zaprezentował hip-hopową aranżację utworu Jana Lechonia pt. "Hymn do Polaków na obczyźnie", Nikola z piękną dykcją wyrecytowała wiersz Antoniego Słonimskiego pt. "Polska", natomiast Martyna nagrała wiersz Wandy Chotomskiej "Twój dom". Wyróżnienie otrzymał również nasz podopieczny Kewin Gorol.

Wielkie gratulacje, jesteście wielcy!

Więcej…

Wolontariat dla Lenki i Patryka

Mimo , że za oknem ponuro,  w rybnickim hufcu wtorkowy dzień był bardzo gorący i aktywny. Od rana uczestnicy pod opieką kadry finalizowali  swoje akcje wolontariackie. Młodzież przygotowała do przekazania zebrane nakrętki, którymi zbieraniem zajmujemy się na rzecz chorej Lenki . Kolejna grupa  szyła w ramach działalności koła „Szpilka „  różne wyroby, które dziś wysyłamy do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie .  Rybniccy uczestnicy  przygotowali  poduszeczki, kotki i inne wyroby, które CKiW Pleszew wystawi na licytację a uzyskane środki zostaną przekazane na leczenie Patryka .

Rada Młodzieży  postanowiła także nagrać krótki film z pozdrowieniami dla chorego kolegi z Pleszewa.

Film z pozdrowieniami


Pamiętamy!

Zachowując najwyższe środki ostrożności i przestrzegając  obostrzeń sanitarnych, uczestnicy i kadra rybnickiego hufca w dniu 10 listopada odwiedzili groby powstańców oraz złożyli wiązankę kwiatów  pod pomnikiem:   "Pamięci tych, którzy spoczęli w obcej ziemi oraz tych którzy grobów nie mają".  Zapalony przez młodzież znicz, chwila zadumy, rozmowy o tych, którzy za Polskę oddali życie, były okazją do głębokiej refleksji  i rozważań czy w dzisiejszych czasach młodzi ludzie  byliby zdolni do takiego heroizmu?

Ze względu na sytuacje pandemiczną  w tych uroczystych obchodach  Święta Niepodległości  brali udział przedstawiciele dwóch grup wychowawczych ze swoimi wychowawcami, jednak wykorzystując nowoczesne zdobycze techniki  pozostali uczestnicy mogli na żywo oglądać transmisję z tego wydarzenia. Wychowawcy grup poprzez komunikatory połączyli się z pozostałymi uczestnikami, którzy online uczestniczyli  w tej podniosłej chwili.

Pomagamy!

W odpowiedzi na prośby rodziców i uczestników,  Hufiec Pracy w Rybniku zorganizował zajęcia, których celem była pomoc i nauka skierowana do uczestników mających problemy z nauczaniem zdalnym . Uczestnicy przy pomocy kadry logowali się na swoje konta na e-dziennikach , czy innych platformach wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym . Pierwsze trudności  zostały pokonane! Po spotkaniu wszyscy uczestnicy potrafili odbierać i obsługiwać wiadomości wysyłane przez nauczycieli oraz wysyłać opracowane przez siebie zadania.

Więcej…

Komunikat w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych.

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia, szkół podstawowych dla dorosłych oraz uczestnicy OHP kształcący się w formie pozaszkolnej (kursowej) będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.


Kartka dla Powstańca - nagrody i wyróżnienia dla naszych uczestników

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom wojewódzkiego konkursu historycznego "Kartka dla Powstańca". Wśród ponad stu prac nadesłanych na konkurs, nasi uczestnicy mogą pochwalić się sporymi sukcesami.

II miejsce: Kewin Gorol

Wyróżnienia: Wiktoria Kuczera, Sebastian Konowałek, Dominik Brzoza

Wielkie gratulacje !!!

Szczegółowa relacja: LINK

Akcja wspieraj seniora

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję prospołeczną w ramach:

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów | #WspierajSeniora


Poniżej link do pisma Komendanta Hufca Pracy w Rybniku Magdaleny Szrek-Moroń zawierającego szczegóły inicjatywy:

Zaproszenie do akcji (kliknij)

 

Strona 2 z 11