Rekrutacja - zapraszamy !!!

Od 8 maja 2017 r. rozpoczynamy rekrutację  do naszego hufca na nowy rok szkolny 2017/2018. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w wieku od 15 do 18 lat (nieukończony 18 rok życia na 1 września 2017 r.) do naszej siedziby w Rybniku przy ul. Klasztornej 14.

I. piętro - pokoje nr 23 i 24.

Przy zapisie konieczna jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego. Prowadzimy nabór do szkół na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, (przyuczenie do zawodu z możliwością kontynuacji nauki i zdobycia czeladnika), zasadniczym zawodowym (tytuł czeladnika) oraz kursowym (nauka zawodu u pracodawcy, tytuł czeladnika - warunkiem jest ukończone gimnazjum).

ZAPEWNIAMY PRAKTYKI W WIELU ZAWODACH !!!

Szczegóły oferty można znaleźć w naszym informatorze oraz zakładce rekrutacja. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania i wypełnienia: druki

ZAPRASZAMY !!! Z NAMI WARTO SIĘ KSZTAŁCIĆ I ROZWIJAĆ PASJE