Pomoc dla absolwentów

Trudna sytuacja, w jakiej znaleźli się szczególnie uczniowie klas kończących swoje szkoły na poszczególnych etapach organizacyjnych, spowodowała, że młodzież ta potrzebuje szczególnego wsparcia, aby właściwie przygotować się do egzaminów zawodowych oraz tych z przedmiotów ogólnych. Na te potrzeby odpowiedział również Hufiec Pracy w Rybniku, udzielając wsparcia ośmioklasistom oraz przyszłym absolwentom Branżowych Szkół I Stopnia.

Więcej…

Komunikat 27.11.2020

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 30 listopada uczestnicy posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego mogą odbywać zajęcia praktyczne, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Prosimy o zapoznanie się z pozostałymi treściami w/w rozporządzenia:

https://www.ohp.pl/aktualnosci/komunikat-27-11-2020


Poezja dla Niepodległej

W Narodowe Święto Niepodległości napłynęły do nas rewelacyjne informacje. Uczestnicy naszego hufca, którzy kształcą się w Branżowej Szkole I Stopnia wykazali się wspaniałymi umiejętnościami recytatorskimi i zostali laureatami wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Śląską WK OHP pn. "Poezja dla Niepodległej". Zadanie polegało na stworzeniu własnego nagrania z recytacji wierszy patriotycznych polskich poetów. Co najważniejsze Nikola Wita oraz Denis Pielczyk zdobyli ex aequo pierwsze nagrody, natomiast Martyna Raszczyk zajęła drugie miejsce. Denis zaprezentował hip-hopową aranżację utworu Jana Lechonia pt. "Hymn do Polaków na obczyźnie", Nikola z piękną dykcją wyrecytowała wiersz Antoniego Słonimskiego pt. "Polska", natomiast Martyna nagrała wiersz Wandy Chotomskiej "Twój dom". Wyróżnienie otrzymał również nasz podopieczny Kewin Gorol.

Wielkie gratulacje, jesteście wielcy!

Więcej…

Wolontariat dla Lenki i Patryka

Mimo , że za oknem ponuro,  w rybnickim hufcu wtorkowy dzień był bardzo gorący i aktywny. Od rana uczestnicy pod opieką kadry finalizowali  swoje akcje wolontariackie. Młodzież przygotowała do przekazania zebrane nakrętki, którymi zbieraniem zajmujemy się na rzecz chorej Lenki . Kolejna grupa  szyła w ramach działalności koła „Szpilka „  różne wyroby, które dziś wysyłamy do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie .  Rybniccy uczestnicy  przygotowali  poduszeczki, kotki i inne wyroby, które CKiW Pleszew wystawi na licytację a uzyskane środki zostaną przekazane na leczenie Patryka .

Rada Młodzieży  postanowiła także nagrać krótki film z pozdrowieniami dla chorego kolegi z Pleszewa.

Film z pozdrowieniami


Pamiętamy!

Zachowując najwyższe środki ostrożności i przestrzegając  obostrzeń sanitarnych, uczestnicy i kadra rybnickiego hufca w dniu 10 listopada odwiedzili groby powstańców oraz złożyli wiązankę kwiatów  pod pomnikiem:   "Pamięci tych, którzy spoczęli w obcej ziemi oraz tych którzy grobów nie mają".  Zapalony przez młodzież znicz, chwila zadumy, rozmowy o tych, którzy za Polskę oddali życie, były okazją do głębokiej refleksji  i rozważań czy w dzisiejszych czasach młodzi ludzie  byliby zdolni do takiego heroizmu?

Ze względu na sytuacje pandemiczną  w tych uroczystych obchodach  Święta Niepodległości  brali udział przedstawiciele dwóch grup wychowawczych ze swoimi wychowawcami, jednak wykorzystując nowoczesne zdobycze techniki  pozostali uczestnicy mogli na żywo oglądać transmisję z tego wydarzenia. Wychowawcy grup poprzez komunikatory połączyli się z pozostałymi uczestnikami, którzy online uczestniczyli  w tej podniosłej chwili.

Strona 5 z 44