Wolontariat dla Lenki i Patryka

Mimo , że za oknem ponuro,  w rybnickim hufcu wtorkowy dzień był bardzo gorący i aktywny. Od rana uczestnicy pod opieką kadry finalizowali  swoje akcje wolontariackie. Młodzież przygotowała do przekazania zebrane nakrętki, którymi zbieraniem zajmujemy się na rzecz chorej Lenki . Kolejna grupa  szyła w ramach działalności koła „Szpilka „  różne wyroby, które dziś wysyłamy do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie .  Rybniccy uczestnicy  przygotowali  poduszeczki, kotki i inne wyroby, które CKiW Pleszew wystawi na licytację a uzyskane środki zostaną przekazane na leczenie Patryka .

Rada Młodzieży  postanowiła także nagrać krótki film z pozdrowieniami dla chorego kolegi z Pleszewa.

Film z pozdrowieniami


Pamiętamy!

Zachowując najwyższe środki ostrożności i przestrzegając  obostrzeń sanitarnych, uczestnicy i kadra rybnickiego hufca w dniu 10 listopada odwiedzili groby powstańców oraz złożyli wiązankę kwiatów  pod pomnikiem:   "Pamięci tych, którzy spoczęli w obcej ziemi oraz tych którzy grobów nie mają".  Zapalony przez młodzież znicz, chwila zadumy, rozmowy o tych, którzy za Polskę oddali życie, były okazją do głębokiej refleksji  i rozważań czy w dzisiejszych czasach młodzi ludzie  byliby zdolni do takiego heroizmu?

Ze względu na sytuacje pandemiczną  w tych uroczystych obchodach  Święta Niepodległości  brali udział przedstawiciele dwóch grup wychowawczych ze swoimi wychowawcami, jednak wykorzystując nowoczesne zdobycze techniki  pozostali uczestnicy mogli na żywo oglądać transmisję z tego wydarzenia. Wychowawcy grup poprzez komunikatory połączyli się z pozostałymi uczestnikami, którzy online uczestniczyli  w tej podniosłej chwili.

Pomagamy!

W odpowiedzi na prośby rodziców i uczestników,  Hufiec Pracy w Rybniku zorganizował zajęcia, których celem była pomoc i nauka skierowana do uczestników mających problemy z nauczaniem zdalnym . Uczestnicy przy pomocy kadry logowali się na swoje konta na e-dziennikach , czy innych platformach wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym . Pierwsze trudności  zostały pokonane! Po spotkaniu wszyscy uczestnicy potrafili odbierać i obsługiwać wiadomości wysyłane przez nauczycieli oraz wysyłać opracowane przez siebie zadania.

Więcej…

Komunikat w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych.

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia, szkół podstawowych dla dorosłych oraz uczestnicy OHP kształcący się w formie pozaszkolnej (kursowej) będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.


Kartka dla Powstańca - nagrody i wyróżnienia dla naszych uczestników

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom wojewódzkiego konkursu historycznego "Kartka dla Powstańca". Wśród ponad stu prac nadesłanych na konkurs, nasi uczestnicy mogą pochwalić się sporymi sukcesami.

II miejsce: Kewin Gorol

Wyróżnienia: Wiktoria Kuczera, Sebastian Konowałek, Dominik Brzoza

Wielkie gratulacje !!!

Szczegółowa relacja: LINK

Strona 8 z 46