Akcja wspieraj seniora

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję prospołeczną w ramach:

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów | #WspierajSeniora


Poniżej link do pisma Komendanta Hufca Pracy w Rybniku Magdaleny Szrek-Moroń zawierającego szczegóły inicjatywy:

Zaproszenie do akcji (kliknij)

 

Spotkanie z absolwentami

W październiku wychowawczyni rybnickiego Hufca Pracy Sabina Prus dwukrotnie spotkała się ze swoimi byłymi podopiecznymi podczas rozgrywek piłkarskich w ramach ligi DB Cargo oraz rozdaniu nagród dla najlepszych piłkarzy.

Na naturalnej trawiastej murawie absolwenci rozegrali spotkania w ramach wewnętrznych rozgrywek ligowych, które mają wyłonić najlepszą ekipę. Absolwenci oraz obecni uczestnicy Hufca Pracy w Rybniku zasilają składy swoich drużyn, a najliczniej reprezentują ekipę pn. „Wichry”. Drużyna ta kierowana jest przez instruktora praktycznej nauki zawodu Ryszarda Próchniewicza, który od lat zajmuje się nie tylko przygotowaniem przyszłych specjalistów, ale również ich rozwojem sportowym.

Doping oraz wspólne rozmowy wychowawczyni hufca ze swoimi absolwentami było doskonałą okazją do wspomnień z czasów szkolnych. Dzisiaj Ci młodzi chłopcy są już doskonałymi fachowcami, którzy na co dzień pracują w firmie, gdzie zdobywali swoje szlify zawodowe. Najlepszym sportowcom  wychowawczyni Sabina Prus wręczyła bony na zakup kosmetyków.

Zbiórka kasztanów dla chorej dziewczynki

W październiku uczestnicy rybnickiego hufca zakończyli kolejną akcję prospołeczną. Tym razem wsparli leczenie chorej dziewczynki, która cierpi na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Choroba sprawia, że jej ciało z każdym dniem słabnie. Pomóc może kosztowne leczenie. Nie pozostając obojętni wobec cierpienia innych, uczestnicy HP w Rybniku ze współpracą z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Gliwicach postanowili włączyć się do akcji zbiórki kasztanów. Akcja była również okazją do integracji, obcowania z pięknem polskiej jesiennej przyrody oraz poszerzenia wiedzy ekologicznej (poznawanie poszczególnych gatunków drzew, ptaków i innych elementów flory i fauny).

Zebrane kasztany zostały przykazane do MOS Gliwice, a kwota uzyskana z ich sprzedaży  zostanie przekazana na zbiórkę na zakup kosztownego lekarstwa.

Komunikat w związku z sytuacją epidemiczną

Ze względu na pograszającą się sytuację epdemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Rząd RP podjął decyzje o  nowych obostrzeniach. Zgodnie z komunikatem MEN Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Kliknij więcej w celu zapoznania się z pozostałymi zasadami:

Więcej…

Tydzień kodowania

Hufiec Pracy w Rybniku przyłączył się do inicjatywy społecznej CodeWeek czyli Europejski Tydzień Kodowania, który jest największym wydarzeniem programistycznym w Europie. 25 października to ostatni dzień CodeWeek.

Galeria

W ramach przedsięwzięcia w rybnickim hufcu zorganizowano rozgrywki w Cody Roby. Jest to prosty zestaw gier służących do nauki kodowania bez użycia komputera. Młodzież rozegrała wersję pn. „Pojedynek”, której celem wydanie robotowi takich poleceń, aby doszedł do pola zajmowanego przez robota drugiego uczestnika. Za pomocą pięciu kart z kierunkami uczestnicy zastanawiali się jak „programować” swojego robota. Rozgrywka ta wymagała umiejętności planistycznych i strategicznych oraz dostarczyła graczom wiele pozytywnych emocji.

Na podstawie utworzonego rankingu pojedynków wkrótce zostaną wyłonieni najlepsi uczestnicy, którzy zostaną uhonorowani dyplomami i drobnymi upominkami.

Strona 9 z 46