Jesienne aktywności

W pierwszej połowie października młodzież z hufca pracy w Rybniku uczestniczyła w seansie filmowym „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Wyjście do kina było okazją do bliższego poznania współczesnej sztuki filmowej oraz refleksji nt. autentycznych wydarzeń przedstawionych w adaptacji filmowej. Motywy poruszane w filmie stały się inspiracją do wspólnej dyskusji o poszukiwaniu sprawiedliwości oraz odzyskiwaniu człowieczeństwa.

Więcej…

Pola nadziei

Hufiec Pracy w Rybniku włączył się do szlachetnej akcji pn. "Pola Nadziei", dzięki której młodzież miała okazję do bliższego poznania działalności Niemedycznego Hospicjum Domowego im. św. Rafała Kalinowskiego w Rybniku.

Po omówieniu celu akcji przez wychowawców uczestnicy posadzili cebulki żonkili na szkolnych rabatkach w różnych lokalizacjach. Wiosną rozkwitną one na żółto, jako symbol solidarności z podopiecznymi i pracownikami hospicjów na całym świecie.

Akcja jest pierwszą inicjatywą Klubu Aktywnych w nowym roku szkolnym. W ramach „Pól nadziei” planowane są kolejne działania, mające na celu wspieranie osób szczególnie potrzebujących pomocy.

Galeria

 

Integracyjny wrzesień

Dobiega końca czas rekrutacji do Hufca Pracy w Rybniku. W nowym roku szkolnym edukację w rybnickim hufcu rozpoczęło już niemal 80 uczestników, którzy podjęli naukę w różnych formach kształcenia zawodowego i ogólnego – m.in. Branżowej Szkole I Stopnia, Szkole Podstawowej dla Dorosłych, pozaszkolna nauka zawodu u pracodawców i na kursach zawodowych.

Więcej…

Coś się kończy, a coś zaczyna...

Dotrwaliśmy do końca ! Udało się ! Rok szkolny 2019/2020 został zakończony. Był to rok nietypowy, pełen zmian, wyzwań, trudności. Od marca edukacja wkroczyła w zupełnie inny wymiar. Musieliście pozostać w domach i uczyć się zdalnie - za pośrednictwem różnych narzędzi nowoczesnych technologii. Stanęliście na wysokości zadania - Wasze wyniki i sukcesy przerosły oczekiwania. Poza naprawdę małymi wyjątkami niemal wszyscy ukończyli szkołę lub otrzymali promocję do klasy wyższej. To nasz wspólny sukces ! Bez Waszego zaangażowania i kreatywności nie byłoby to możliwe. Cieszymy się również z tego, że tak aktywnie uczestniczyliście w naszych konkursach, że, pomimo ograniczeń, potrafiliście wykorzystać swój czas pomysłowo i aktywnie, że pokazaliście swoje pasje i zdolności.

 

Wszystkim uczestnikom Hufca Pracy w Rybniku serdecznie gratulujemy! Absolwentom życzymy dalszych sukcesów w karierze i przede wszystkim zdrowia. Prosimy abyście w wakacje zachowywali się bezpiecznie i pamiętali o zagrożeniach - nie tylko tych związanych z epidemią COVID-19. Zachowujcie szczególną ostrożność przy zbiornikach wodnych, unikajcie niestrzeżonych kąpielisk i nieznanych akwenów.

Mamy nadzieję, że będziecie o nas pamiętali! Do zobaczenia we wrześniu !

Komunikat w sprawie przywrócenia zajęć praktycznych

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku ze stanem epidemii.

Strona 10 z 46