Programy Europejskie

W latach 2004 – 2007 Hufiec Pracy w Rybniku zrealizował trzy edycje projektu „Twoja wiedza – Twój sukces”, w roku 2007 zakończono projekt „18 – 24. Czas na samodzielność”, natomiast od 2008 r. rozpoczęła się realizacja projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności Kapitał Ludzki „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” . Łącznie nowe kwalifikacje uzyskało blisko 240 beneficjentów , z czego 95 osób to młodzież ucząca się w różnych typach szkół (w tym za pośrednictwem OHP), natomiast 145 osób to młodzież w wieku 18-25 lat nieaktywna zawodowo. Wszystkie projekty zostały podzielone na kilka modułów:

Od czerwca 2009 roku w naszej jednostce realizowane były cztery edycje projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” W czterech edycjach projektu wzięło udział 60 osób podzielonych na dwie grupy. Grupa A to kategoria młodzieży w wieku 15-17 lat uczącej się w szkołach gimnazjalnych, natomiast grupę B stanowiła młodzież nieaktywna zawodowo w wieku 18 – 24 lat.

Obecnie Hufiec Pracy w Rybniku realizuje projekty w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” (GdM). To propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w 2012 r. w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). Jest to skierowany do państw członkowskich UE postulat zagwarantowania wszystkim młodym ludziom w wieku od 15 do 24 lat, którzy nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

W 2018 r. zakończono realizację projektu "Od szkolenia do zatrudnienia" (OSDZ). 10 - osobowa grupa beneficjentów miała okazję do zdobycia szeregu i umiejętności.

  • coaching zawodowy, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym  i pośrednictwo pracy;
  • indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologa oraz fachową pomoc wychowawców i innych specjalistów;
  • zajęcia z kreowania wizerunku – stylizacja, metamorfoza i zakup strojów
  • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia;
  • kurs języka obcego (j. angielski);
  • kurs komputerowy o standardzie ECDL lub równoważny;
  • kurs prawa jazdy kat. B (dla osób nieposiadających prawa jazdy);
  • kurs zawodowy ze stypendium (zrealizowano kurs magazyniera - sprzedawcy z obsługą wózka widłowego i kasy fiskalnej);
  • trzymiesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym u pracodawców dostosowane do zdobytych kwalifikacji.

Podczas zajęć uczestnicy korzystali z bezpłatnego wyżywienia, a osobom zamieszkałym poza miejscem szkolenia zostaną dofinansowane koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej. Zapewniamy również ubezpieczenie zdrowotne i NNW oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.