Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Od maja 2020 r. prowadzimy rekrutację kandydatów na rok szkolny 2020/2021. Podstawowymi warunkami przyjęcia do hufca są:

- ukończony 15 rok życia  oraz nie ukończony 18 rok życia na dzień 1 września 2020 r. (w wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyjęcie osoby, która ukończyła 14 oraz 18 rok życia - po indywidualnej konsultacji z kierownikiem jednostki)

- ukończenia  minimum szóstej klasy szkoły podstawowej nowego lub starego typu, świadectwem ukończenia II klasy gimnazjum (w przypadku przyjęcia do klasy VIII) lub I klasy gimnazjum (w przypadku przyjęcia do klasy VII)

- stan zdrowia pozwalający podjąć praktykę zawodową (zaświadczenie lekarza medycyny pracy)

ZAPRASZAMY !

Informator hufca - kliknij

UWAGA

Druki rekrutacyjne w formacie dokumentu można pobrać pod linkiem:

Druki