Rekrutacja

Od maja 2018 r. rozpoczynamy rekrutację kandydatów na rok szkolny 2018/2019. Podstawowymi warunkami przyjęcia do hufca są:

- ukończony 15 rok życia  oraz nie ukończony 18 rok życia na dzień 1 września 2017 r.

- ukończenia  minimum szóstej klasy szkoły podstawowej nowego lub starego typu lub (w przypadku przyjęcia do klasy VIII) świadectwem ukończenia II klasy gimnazjum

- stan zdrowia pozwalający podjąć praktykę zawodową (zaświadczenie lekarza medycyny pracy)

UWAGA

Ze względu na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone wkrótce.